Het verraad van de familie Frank

www.verraadannefrank.nl

website over wie de acht onderduikers aan de Prinsengracht 263 verraadde


Waarom deze site?


Het verraad van Anne Frank en de zeven medebewoners van het achterhuis aan de Prinsengracht 263 is nimmer opgehelderd. Was het de schoonmaakster, de onbetrouwbare magazijnmedewerker, een buurman, een NSB'er die om de hoek woonde, een afgewezen minnares?
Wellicht zullen we het nooit te weten komen.


Toch doe ik een poging alle mogelijke verdachten in kaart te brengen. Ik sta niet meer aan het begin van mijn speurtocht die toch eens, zo hoop ik, zal leiden tot meer inzicht in wie er verantwoordelijk voor was dat de familie Frank en nog vier mensen verraden werden.

Toen de nazi's het pand binnenvielen duurde het een uur voordat er een wagen aanwezig was om de acht af te voeren. Dit is al een eerste aanwijzing richting een mogelijke dader. Ook behandel ik vijf boeken die naar een mogelijke dader wijzen, maar waarvan ik zeker weet dat deze het niet geweest kunnen zijn.

Vrij rustig rondom het verraad

Sytze van der Zee schrijft in 2010 zijn boek 'Vogelvrij - De Jacht Op De Joodse Onderduiker' over wie er verantwoordelijk was voor de ontdekking in het Achterhuis. Van der Zee komt op basis van aannames tot de conclusie dat een Amsterdamse Joodse de acht onderduikers verraden moet hebben maar enig sluitend bewijs wordt er niet aangedragen.

Op basis van verschenen boeken en wat publicaties in de pers besluit het NIOD nog wel uitvoerig onderzoek te doen, maar ook zij moeten besluiten met de conclusie dat het hoogstwaarschijnlijk nooit onomstoten vast zal komen te staan wie Anne Frank en de zeven andere onderduikers heeft verraden. Een biografie uit 2015 besluit met de conclusie dat er geen enkel bewijs is tegen de hoofdpersoon uit het boek.

Erg onbevredigend, het enige wat je kunt doen is wegstrepen, welke mensen die het gedaan zouden hebben kunnen van het lijstje af. Goed voorbeeld is Miep Gies, het staat voor mij onomstotelijk vast dat zij niet de verraadster is/kan zijn.
Deze website is een afsplitsing van De Dokwerker waarin het onderwerp 'Anne Frank' te breed werd.

Als je informatie hebt die kan helpen deze site completer te maken, heel graag.

Belangrijkste boeken van de afgelopen twintig jaar over het verraad

Carol Ann Lee Melissa Muller David Barnouw
Sytze van der Zee Joop Voskuijl Rosemary Sullivan

Toelichting
In een van de vijf voornaamste boeken omtrent 'het verraad', het door Carol Ann Lee geschreven boek 'het verborgen leven van Otto Frank, de biografie', wordt Tonny Ahlers als dader aangewezen.
Melissa Mueller schrijft een biografie over Anne Frank waarin zij het echtpaar Hartog aanwijst als verraders.
Sietze van der Zee (oud-hoofdredacteur van Het Parool en zoon van een NSB'er) meent dat Ans van Dijk het gedaan heeft.
In 2003 deed het NIOD als reactie op een aantal theses rondom het verraad onderzoek waarvan de resultaten in een boek van David Barnouw (inmiddels exit bij het NIOD) werden uitgebracht.
In 2015 verscheen een boek waarin Joop zijn tante toevoegt als mogelijke verdachte.

Geen enkele theorie houdt stand, er worden veel aanwijzingen aangedragen, er is echter nimmer een spat bewijs geleverd. Ik doe zelf ook onderzoek, daarbij richt ik mij niet op de mogelijke daders, maar op het motief. Dat heeft al tot opmerkelijke omstandigheden, feiten en contacten geleid.

In 2022 verscheen er een boek met veel 'aannames op aannames', 'Het Verraad van Anne Frank' van Rosemary Sullivan. Zij schreef dit boek in opdracht van een Cold Case Team dat op basis van het koppelen van grote hoeveelheden data zeer onzorgvuldige conclusies trok.
Waarom ik het boek vermeld is om te laten zien dat geen een boek de oplossing geeft, maar dat het ene boek (de andere vijf) desalniettemin zorgvuldiger te werk gaat dan het andere (dat van Sullivan.)

In 2023 verscheen er een update van het boek 'Wie verraadde Anne Frank' van David Barnouw, hij gaf een korte samenvatting van zijn eerdere uitgave, aangevuld met enkele nieuwe feiten.
Ook het boek van Rosemary Sullivan kwam in 2023 opnieuw uit, enkele passages waren aangepast, maar veel punten waarop gefundeerde kritiek was geleverd stonden er nog in.
Je kunt per mail contact opnemen.
Email De Dokwerker (Ben Verzet)


Of bel: 06 - 2520 6541
geen whatsapp, ik bel niet terug,
dus alleen als ik kan opnemen heb je me aan de lijn