Het verraad van de familie Frank

www.verraadannefrank.nl

website over wie de acht onderduikers aan de Prinsengracht 263 verraadde


Amsterdam, Frankfurt en Bazel


Het is, neem ik aan, voor een ieder helder dat ik en mijn websites niets met officiële instanties rondom Anne Frank te maken hebben, ik wil dat graag benadrukken. Mijn insteek is ook een totaal andere.
Ik kan soms vrijelijker spreken en publiceren dan officiële instanties dat kunnen omdat ik onafhankelijk ben. Soms krijg ik makkelijker toegang tot bronnen omdat niet iedereen zich even gemakkelijk voelt bij een grote club. Niets ten nadele van hen, het is puur wat ik ervaar. Ik onderhoud goede contacten met de Anne Frank Stichting en waardeer hun werk enorm en sta 100% achter hun doelstellingen en aanpak.

Als privépersoon kun je je meer permiteren, ik zoek naar aanwijzingen die soms een feitje kunnen worden, bij de grote lijnen horen keiharde, onomstotelijke feiten.

Er zijn meerdere instanties, recentelijk zijn zij in het nieuws gekomen, ik zet ze even onder elkaar.

De Anne Frank Stichting (AFS)

Amsterdam
Otto Frank zette zich zijn leven lang in voor de mensenrechten, zeker, er zullen mensen zijn die bedenkingen hebben bij zijn motieven en ook over het Anne Frank Huis wordt vaak gezegd dat ze er alleen maar geld willen verdienen, daar ben ik snel klaar mee, de boodschap die meekomt voor miljoenen is van onschatbare waarde.

De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke Nederlandse non-profitorganisatie, het verhaal dat er dus grof geld wordt verdiend is onzin. Primair doel van de Stichting is het beheer van het Anne Frank Huis en het uitdragen van Anne Franks levensverhaal en idealen. Het AFS Amsterdam jaarverslag wordt jaarlijks breed gepubliceerd.

Het Anne Frank Huis is de plek waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zat en waar zij haar dagboeken schreef. De Stichting brengt met de ruim honderd medewerkers middels publieksvoorlichting en educatie haar levensverhaal wereldwijd onder de aandacht ter bezinning op de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie. Tevens wijst de Stichting op het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie.
De Stichting wordt bestuurd, gecontroleerd en geleid door een directe, een raad van toezicht en een raad van advies. Voor haar inkomsten is de Anne Frank Stichting voor 95% afhankelijk van het museumbezoek.
(klik op het plaatje voor de website)

Anne Frank Stichting en huis (anno 1635)
Prinsengracht 263
1016 GV Amsterdam
Telefoon: +31 (0) 20 556 71 00
E-mail: museumsecretariaat@annefrank.nl

Het Anne Frank Fonds (AFF)

Bazel
Otto Frank woonde het grootste deel van zijn na-oorlogse leven met zijn tweede vrouw in Zwitserland. Van daaruit opereert en functioneert het 'Anne Frank Fonds'. Otto richtte dit fonds op in januari 1963.
Anne Frank Fonds Bazel Het doel is om charitatief werk te promoten en een sociale en culturele rol te spelen in de geest van Anne Frank.

Met name de onderlinge verstandhouding tussen religies, dat volkeren in vrede moeten kunnen leven en dat jongeren internationaal in contact met elkaar komen waren de doelstellingen die Otto Frank het fonds oplegde.
Het Fonds is officieel erfgenaam van de familie Frank toen Otto als enige overlevende alles wat betrekking had op Anne Frank en de zeven andere onderduikers naliet aan het AFF, op het dagboek na overigens, dat liet hij na aan de Nederlandse Staat die het boek laat beheren door het NIOD die het op haar beurt in bruikleen heeft gegeven aan de Anne Frank Stichting.
(klik op het plaatje voor de website)

Anne Frank Fonds Zwitserland
Steinengraben 18
CH-4051 Basel
Telefoon: +41 (61) 274 11 74
E-Mail: info@annefrank.ch

De Trust (AFT)

Londen
partner AFS Amsterdam
De AFS liet eind tachtiger jaren een tentoonstelling de wereld rondreizen, toen deze Engeland aandeed richtte Eva (stiefdochter van Otto Frank) het Anne Frank Trust op om hiervan een blijvend evenement te maken.
Daarnaast stellen zij lesmateriaal samen voor Engelse scholen, geven daar presentaties en doen aan publieksvoorlichting. De trust is een partner van de AFS te Amsterdam.
(klik op het logo voor de website)

The Anne Frank Trust Engeland
Star House
104-108 Grafton Road
London NW5 4BA
Telefoon: 00 44 (0) 20 7284 5858
E-mail: info@annefrank.org.uk

Anne Frank Center USA (AFC)

New York
partner AFS Amsterdam
In 1977 richtte Otto Frank 'The Anne Frank Center USA' op, een volwaardig partner van de Anne Frank Stichting in Amsterdam. De doelstellingen zijn gelijk aan die van de trust in Londen en het huis in Amsterdam.
Het bevorderen van de tolerantie in de VS en Canada is een belangrijk speerpunt omdat anti-semitisme en discriminatie ook in Noord-Amerika wijd verbreidt is.
(klik op de banner voor de website)

Anne Frank Center
44 Park Place
New York, NY 10007
Telefoon: 001 212 431 7993
E-mail: info@annefrank.com

Anne Frank Verein

Wenen
partner AFS Amsterdam
De Anne Frank Vereniging in Wenen houdt zich ook bezig met schoolonderrricht en tentoonstellingen om jonge mensen bewust te maken van bedreigingen die op de loer liggen. Ongeacht ras, geloof, seksuele voorkeur of afkomst zou er respect voor de medemens dienen te zijn.
Er is een doorlopende tentoonstelling door Oostenrijk en projecten om vooroordelen te voorkomen.
(klik op de banner voor de website)

Verein Anne Frank Oostenrijk
Winkl 13
A - 6300 Wörgl
Österreich
Telefoon: +43 1 52 63 45 711
E-mail: info@annefrank.at

Anne Frank Zentrum Duitsland

Berlijn
partner AFS Amsterdam
Dit centrum doet hetzelfde als de andere partners van de AFS, het bevorderen van verdraagzaamheid en het bestrijden van anti-semitisme. Het organiseert een permanente tentoonstelling in Berlijn en vijf projecten door geheel Duitsland. Voor scholen stelt het centrum lesprogrammas ter beschikking.
(klik op het logo voor de website)

Anne Frank Zentrum
Rosenthaler Stra▀e 39
10178 Berlin
Telefoon: 030 28 88 65 600
heppener@annefrank.de

Centro Ana Frank Argentinië

Buenos Aires
partner AFS Amsterdam
De vertegenwoordiging van de AFS voor Zuid-Amerika zetelt in de Argentijnse hoofdstad. Het centrum bestaat sinds 2009 en beijvert dezelfde doelstellingen als de andere partners van de AFS.
(klik op het logo voor de website)

Centro Ana Frank Argentina
SuperÝ 2647 (y F.T.Roosvelt)
Telefoon 011 35 33 8505
contacto@centroanafrank.com.ar

Joods Museum en Anne Frank Huis in Duitsland

Frankfurt
partner AFF Bazel
De voorouders van Anne Frank komen uit de Duitse stad Frankfurt, zij heeft daar zelf ook gewoond, in Frankfurt is het Joods Museum gevestigd waarnaast een Anne Frank Museum gebouwd wordt.
(klik op het logo voor de website)

Joods Museum Frankfurt
Untermainkai 14/15
60311 Frankfurt am Main, Duitsland
Telefoon: +49 69 21238805

Hoe liggen de verhoudingen?

De twee voornaamste instanties zijn de AFS in Amsterdam en het AFF dat zetelt in Bazel. De AFS te Amsterdam beheert het huis waar Anne zat ondergedoken, tevens toont het het originele dagboek dat door Otto is nagelaten aan de Nederlandse Staat. De AFF is erfgenaam van de familie Frank dus formeel ook van alles wat Otto en Anne toebehoorden.
Omdat hij het dagboek daarvoor al aan de Nederlandse Staat had geschonken kan dat geen onderwerp van discussie meer worden. Een neef van Anne (Buddy Elias) wil een tweede Anne Frank huis laten bouwen naast het Joods Museum van Frankfurt, alles wat met Anne en Otto te maken heeft wil men daar tentoon gaan stellen. En hier zit een geschil met de AFS te Amsterdam.
Een paar jaar geleden ijverde de AFF ervoor alles wat met Anne te maken had naar Amsterdam te brengen, een groot deel van de documentenen foto's die Otto had nagelaten gingen naar vervolgend ook daadwerkelijk richting Amsterdam. Nu dat men in Frankfurt, gesteund door de AFS, een nieuw centrum wil openen willen ze alle reeds gegeven documenten en foto's weer terug. De AFS voelt daar weinig voor en betwist of Otto wel eigenaar was op het moment dat hij alles naliet aan de AFS.

Het AFS in Amsterdam heeft partners over de gehele wereld, de AFF uit Bazel heeft alleen een samenwerking met het Joods Museum in Frankfurt waar in samenwerking met Buddy Elias een Anne Frank Huis wordt gebouwd.
Pikant detail is dat de AFS een centrum in Berlijn heeft dat over geheel Duitsland exposities houdt en lesmateriaal uitgeeft. Het huis dat in Frankfurt moet herrijzen en waar documenten en foto's geëxposeerd moeten worden die nu nog in Amsterdam liggen, beperkt zich tot Frankfurt. Het heeft er alle schijn van dat men daar puur en alleen op de naam Anne Frank inkomsten wil genereren. Dat verwijt wordt het Anne Frank Huis in Amsterdam ook wel eens gemaakt maar die steken alle inkomsten in het uitdragen van hun boodschap en het doen van onderzoek.
Zoals de partnerschappen met de vestigingen in de diverse landen al aantonen draagt de AFS mondiaal haar boodschap uit.

Een rechtszaak ligt in het verschiet
Het is uitgesloten dat deze netelige kwestie zonder tussenkomst van een rechter wordt opgelost. Als je hier objectief naar kijkt moeten we vrezen dat veel van de nu in Amsterdam aanwezige documenten naar Frankfurt zullen verhuizen. Ik vind dit onverkwikkelijk. In 1933 vluchtte Anne met haar zus en ouders naar Amsterdam omdat het leven hen daar onmogelijk werd gemaakt.

In 1941 legde de Duitse bezetter Amsterdam en haar inwoners verregaande beperkingen op, met name Joden hadden nauwelijks nog bewegingsvrijheid. Door te vluchten naar Nederland verloren Duitse Joden hun nationaliteit. Na de oorlog waren zij, voor zover zij nog leefden, statenloos. Otto overleefde als enige de oorlog, Anne, Margot en Edith vonden de dood in een Duits strafkamp.

Otto werd tot Nederlander genaturaliseerd. Toen hij stierf in 1980 woonde hij in Zwitserland maar was toen dus nog gewoon Nederlander. Anne stierf als statenloze aan ziektes ten gevolge van een slechte behandeling door de Duitsers. Het is onbestaanbaar dat uitgerekend de Duitsers van Nederland eisen dat alles wat aan Anne en Otto toebehoorde wordt overgedragen.

Niet dat ik een hekel aan Duitsers heb maar laten we wel wezen, het zijn de Duitsers geweest die de ellende voor de familie Frank hebben veroorzaakt, zij zouden een toontje lager mogen zingen. Ook al schuiven zij een neef van Anne naar voren, het doet niets af aan het feit dat Anne het grootste deel van haar leven in Amsterdam woonde en hier uit haar huis is gesleurd door Duitsers en vervolgens in een door Duitsers gerund concentratiekamp om het leven kwam.
Je kunt per mail contact opnemen.
Email De Dokwerker (Ben Verzet)


Of bel: 06 - 2520 6541
geen whatsapp, ik bel niet terug,
dus alleen als ik kan opnemen heb je me aan de lijn