Het verraad van de familie Frank

www.verraadannefrank.nl

website over wie de acht onderduikers aan de Prinsengracht 263 verraadde


Anne Frank overleed begin maart 1945


Op 4 augustus 1944 valt de SD na een telefoontje het achterhuis aan de Prinsengracht binnen en pakt alle acht onderduikers en een aantal Gedenksteen Anne en Margot Frank helpers op. Anne en haar zus Margot komen in Bergen-Belsen terecht waar Margot begin maart 1945 overlijd, enkele dagen later bezwijkt ook Anne aan de gevolgen van ziektes en verdriet.

Jannie en Lientje Brilleslijper zitten in hetzelfde kamp als Anne en hebben contact met de zusjes Frank, Zij vonden de lijken van onder andere Anne en Margot achter de barak waarin zijn aan ziektes waren overleden. De lijken kwamen in een grote kuil terecht, welke is nooit precies vast komen te staan, want er waren meerdere msassagraven.

Wel is er een gedenksteen geplaatst voor de zusjes Frank, hiernaast zie je er een foto van. Arne List is de fotograaf.

Herbegraven
Dat kan dus niet meer want er is niets teruggevonden van de meiden. Misschien ook maar beter zo, er is nu een plek dichtbij de plaats waar de zusjes het leven lieten.

Bergen Belsen

In concentratiekamp Bergen-Belsen zijn ongeveer 50.000 mensen om het leven gekomen en ligt in tegenstelling tot bijvoorbeeld Auschwitz (Polen), in Duitsland, het was binnen de Duitse landsgrenzen het grootst en ligt 50 kilometer van Hannover. Aanvankelijk diende dit kamp om krijgsgevangenen op te sluiten, maar vanaf maart 1944 werd Bergen-Belsen een concentratiekamp.
In de korte periode dat Anne en Margot er zaten en stierven kwam de helft van het totaal aantal slachtoffers om.

De Britten waren de eersten die op 15 april 1945 het kamp bereikten, zij troffen tienduizenden overlevenden aan. De lijken bleken ziektes te bevatten die zeer besmettelijk waren, ze konden niet anders dan de lijken en het gehele kamp in brand steken. Later werden er een bezoekerscentrum en een aantal monumenten geplaatst.
Dat de zusjes Frank er overleden zijn staat vast, de exacte plaats niet, vandaar dat er één gedenkmonument voor beiden is geplaatst.

De exacte overlijdensdatum is niet bekend, ik denk rond 2 maart 1945.


Massagraf ontdekt?

In 2015 werd er door een Nederlandse onderzoeker in Bergen-Belsen een plek gevonden waar, op aanwijzingen van overlevenden, zich een massagraf zou moeten bevinden. Om daar zekerheid over te krijgen zouden er opgravingen plaats moeten vinden, maar dat wordt niet toegestaan. De kans dat er overblijfselen liggen is groot, maar om vast te stellen van wie, is ondoenlijk.
Bovendien staat de Joodse geloofsovertuiging niet toe dat de overblijfselen van Joden worden aangeroerd.
Je kunt per mail contact opnemen.
Email De Dokwerker (Ben Verzet)


Of bel: 06 - 2520 6541
geen whatsapp, ik bel niet terug,
dus alleen als ik kan opnemen heb je me aan de lijn