Het verraad van de familie Frank

www.verraadannefrank.nl

website over wie de acht onderduikers aan de Prinsengracht 263 verraadde


Disclaimer

Public en private deel van de site

Regelmatig word ik benaderd om mee te werken aan items rond Anne Frank. Ook duiken er her en der artikelen op waarin ik mijn teksten terugzie. Op zich heb ik er geen bezwaar tegen dat men mij raadpleegt en informatie deelt maar er wordt niet altijd aan bronvermelding gedaan en sommige feiten en conclusies zijn zo uniek dat mijn toestemming absoluut vooraf noodzakelijk is. Ook kom ik steeds dichter bij enkele waarheden, daar kan ik niet langer over (laten) publiceren.

Ook willen sommige meewerkenden aan mijn site niet dat de informatie los in mijn site of elders terechtkomt en dat ik gedegen onderzoek doe om later met een afgerond verhaal te komen. Een en ander betekent dat deze site deels op slot is gegaan in een 'private' sectie die alleen in te zien is voor mensen die van mij toegang hebben gekregen. Een groot deel van de informatie blijft voor iedereen beschikbaar in het 'public' deel.

Indien u mij van informatie voorziet zal ik met u bespreken wat wel en niet online kan komen.

Copyright

De teksten zijn deels ontleend aan wat ik zie en hoor. Maar ik geef er wel mijn eigen draai aan. Ik probeer snel 'to the point' te komen.
Nergens zul je iets aantreffen dat gekopieerd is van een andere site, als je denkt dat dat toch zo is dan is dat puur toeval. Ik wil niet dat mijn teksten en/ of de strekking ervan elders opduiken.
Zeker omdat ik feiten vermeld die nergens anders gepubliceerd zijn verzoek ik u in alle gevallen contact met mij op te nemen alvorens u iets gaat gebruiken van mijn site.

Disclaimer

Bij voorbaat verontschuldig ik mij voor het geval je aanstoot neemt aan teksten, foto's en/ of video's. De werkelijkheid is soms hard.
Indien je van mening bent dat een foto of video inbreuk maakt op jouw rechten dan zal ik die weghalen, ik ben op dit moment echter in de veronderstelling dat al het materiaal vrij van rechten is of dat ik het getoonde in breukleen heb of zelf de rechten bezit.

Oproepen

Mij worden wel eens vragen gesteld over personen. Echter, wat ik weet staat op mijn site of is op het Internet te vinden. Ik plaats graag je oproep maar kan geen nader onderzoek doen als het niet past in de lijn van deze site.

Scripties over Anne Frank

Als je een scriptie wilt schrijven kun je de informatie uit deze site gebruiken, 'meedenken', zoals mij wel eens wordt gevraagd, zou ik graag doen maar daarvoor ontbreekt mij de tijd. Je zult wel altijd een verwijzing moeten doen als je iets gebruikt, zie hiervoor verderop.

Discussies

Ik sta open voor het uitwisselen van meningen maar niets op deze site zal ik verwijderen omdat iemand er aanstoot aan neemt. Naar eer en geweten heb ik deze site samengesteld, Zeker en vast sijpelt mijn persoonlijke mening hier en daar wel door maar ik probeer me toch zoveel mogelijk aan de feiten te houden.

Bronvermelding

Ik doe zelf zelden aan bronvermelding omdat ik me nooit baseer op één bron en als er niet iets bijzonders te vermelden is over een onderwerp is het al eens gedaan en ga ik dat niet nog eens dunnetjes overdoen. Ik voeg dus altijd, minstens, iets toe aan reeds bestaande feiten of aanwijzingen.
Als je mijn site gebruikt voor een artikel, boek, documentaire, scriptie of wat dan ook, mail me dan. Ik werk echter zelden mee en wil ook niet dat er met mijn site hetzelfde gebeurd als met zovele andere; het oeverloos doorkopiëren.

Feiten

Een aantal zaken die ik aan de orde stel zijn uniek, er is soms zelfs nog nooit iets naar buiten gebracht, sterker nog, ik krijg wel eens aanwijzingen die tot feiten leiden maar de betrokken instantie kan of wil er zelf niet over publiceren. Die beperking heb ik doorgaans niet.

Materiaal

Copy voor deze site kun je toesturen, zet erbij of je het terug wilt hebben. Ik gebruik het dan wel met een bronvermelding maar betaal er zelden voor.

Privacy

Indien u dat wilt kunt u ook anoniem blijven, ik garandeer dat ik uw persoonlijke gegevens nimmer met derden zal delen.
Je kunt per mail contact opnemen.
Email De Dokwerker (Ben Verzet)


Of bel: 06 - 2520 6541
geen whatsapp, ik bel niet terug,
dus alleen als ik kan opnemen heb je me aan de lijn