Het verraad van de familie Frank

www.verraadannefrank.nl

website over wie de acht onderduikers aan de Prinsengracht 263 verraadde


Brieven Otto Frank


Van tijd tot tijd worden er kleine ontdekkingen gedaan rondom de onderduikers in Het Achterhuis. Zo werd er al eens een paar ton neergeteld voor een aantal ontbrekende pagina's uit het dagboek van Anne, nu betreft het een aantal brieven die Otto aan een vriend heeft gezonden.

Met de financiële hulp van de BankGiro Loterij (link) kreeg de Anne Frank Stichting brieven, foto's en documenten van Otto Frank in handen. Wellicht het meest interessante deel zouden brieven kunnen zijn die gaan over de verwoedde pogingen van de familie Frank om naar het buitenland uit te wijken voordat de Duitsers Nederland zouden bezetten.
Bekend was al dat Otto naar de Verenigde Staten of Cuba wilde maar ook was hij lange tijd bezig om naar Zwitserland te verhuizen. Aanvankelijk werd door buurtgenoten van Anne ook gedacht dat zij met haar vader, moeder en zuster over de Alpen had weten te vluchten, maar zoals bekend is dat nooit gelukt.

De nalatenschap van acteur Joseph Schildkraut bevatte de bewuste documenten, Joseph was acteur en speelde de rol van Otto Frank in een toneelstuk. Om zich goed in te kunnen lezen in de rol correspondeerde hij met Otto Frank die hem ook foto's gaf. De weduwe van de acteur wilde de documenten ter veiling brengen, door de actie van AFS is voorkomen dat de stukken in commerciële handen vallen.
Ook zijn er documenten die Schildkraut van Franks goede vriend Nathan Straus kreeg. Enkele foto's zijn zeer uniek omdat ze genomen zijn tijdens de onderduikperiode, Johannes Kleiman, Bep Voskuijl, Miep en Jan Gies staan er op.

Of deze documenten nu echt zo waardevol zijn valt te bezien. Vooropgesteld vind ik dat het om een persoonlijke briefwisseling gaat en dat Otto in zijn goedheid documenten gaf maar ook de vriend van Otto stelde gegevens beschikbaar zodat de acteur Schildkraut zich kon inleven in de rol die hij moest spelen.
Dat hetzelfde materiaal nu te koop wordt aangeboden is juridisch waterdicht maar of het moreel juist is kun je je afvragen.
Je kunt per mail contact opnemen.
Email De Dokwerker (Ben Verzet)


Of bel: 06 - 2520 6541
geen whatsapp, ik bel niet terug,
dus alleen als ik kan opnemen heb je me aan de lijn