Het verraad van de familie Frank

www.verraadannefrank.nl

website over wie de acht onderduikers aan de Prinsengracht 263 verraadde


Bergen-Belsen


Anne Frank kwam met haar zuster Margot terecht in concentratiekamp Bergen-Belsen. Nadat zij in augustus 1944 waren opgepakt belandden zij samen met hun ouders in Auschwitz, daar werd de familie van elkaar gescheiden. Edith overleed begin januari 1945 eenzaam in Auschwitz, haar man zat in hetzelfde kamp, maar die heeft zij daar nimmer meer teruggezien.
De zusjes werden naar een ander kamp gebracht; Bergen-Belsen.


(klik HIER voor meer infomatie over het terrein)

In Bergen-Belsen stierven Margot en Anne, net als 70.000 andere mensen. Auschwitz ligt in Polen, Bergen-Belsen ligt vlakbij de Duitse stad Hannover. Aanvankelijk deed het kamp dienst als krijgsgevangenenkamp, voornamelijk voor Russen. De omstandigheden waren mensonterend, velen stierven dan ook snel door uitdroging, ondervoeding en dysentrie.
Toen de zusjes Frank er aankwamen stond het kamp onder leiding van de zeer gevreesde SS, weinigen overleefden het kamp. Een van de overlevenden was Ischa Meijer, die hier samen met zijn ouders gevangen was gezet.

Bergen-Belsen had geen gaskamers, maar omdat hier voornamelijk vrouwen, kinderen en mannen die niet in staat waren om te werken zaten werd er slecht gezorgd voor de gevangenen. Op 15 april 1945, ruim een maand na de dood van de zusjes Frank, werd het kamp door de Britten ontzet. Van de zestigduizend mensen die zij er levend aantroffen overleed binnen een week alsnog een kwart.

Er lagen enorm veel lijken die nog begraven moesten worden, mede daardoor was het noodzakelijk het gehele kamp af te branden. Op het terrein bevindt zich nu een bezoekers- en studiecentrum. Ter nagedachtenis aan alle slachtoffers staat er sinds 1945 een groot houten kruis. Voor Anne en Margot is er een gedenksteen geplaatst, hoewel de resten van hun lichamen nimmer zijn gevonden.

De kampbewaarders en SS'ers die werkzaam waren geweest in Auschwitz en Bergen-Belsen kregen in 1945 een proces dat gevoerd werd in Bergen-Belsen. Frustrerend was dat een aantal geen straf kreeg, terwijl anderen juist tot de doodstraf werden veroordeeld.

Massagraven

Dat er op en rond de grond van het kamp massagraven liggen leidt geen twijfel, iedere week werden de dan overleden gevangenen begraven in een grote kuil. Zo is het ook niet vast te stellen waar, bijvoorbeeld, Anne en Margot liggen, maar dat ze er begraven liggen is zeker.
In april 2015 werd een massagraf ontdekt, het zou zo'n 4 bij 16 meter zijn, Nederlanders hebben hier onderzoek naar gedaan nadat zij overlevenden hadden gesproken. Om zeker te zijn zou het massagraf geopend moeten worden, dat druist in tegen de Joodse geloofsovertuiging, de Duitse autoriteiten wensen die te respecteren.

Chronologie Bergen-Belsen

   1935 Aanleg van een legeroefenterrein en een barakkenkamp voor de arbeiders
   1940 Uitbreiding tot krijgsgevangenenkamp voor Franse en Belgische krijgsgevangenen
   1941 Nieuw kamp voor 20.000 Russische krijgsgevangenen
   1943 Het Russische krijgsgevangenenkamp wordt een ziekenhuis
   1943 De SS neemt het bevel over, veel Joden komen in Bergen-Belsen terecht
   1944 De Joden die hier terechtkwamen moesten dienen als ruilmiddel tegen Duitse krijgsgevangenen
   1944 Er worden tenten geplaatst voor de opvang van ongeveer 8.000 vrouwen uit Auschwitz
   1944 Josef Kramer wordt vanuit Auschwitz gepromoveerd tot kampcommandant
   1944 Kramer vormt Bergen-Belsen in rap tempo om tot een concentratiekamp
   1945 Het kamp zit overvol, ziekte heerst, 18.000 mensen sterven in maart aan kou, dorst, honger en ziektes
   1945 Anne en Margot bevinden zich onder de slachtoffers
   1945 In april wordt Bergen-Belsen door Britse troepen bevrijdt
   1945 Van de 60.000 overlevenden sterven er alsnog ongeveer 15.000
   1945 In september begint het Bergen-Belsen-proces
Je kunt per mail contact opnemen.
Email De Dokwerker (Ben Verzet)


Of bel: 06 - 2520 6541
geen whatsapp, ik bel niet terug,
dus alleen als ik kan opnemen heb je me aan de lijn